ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(γωνία οδών Εθνικής Αμύνης & Αλ. Σβώλου, 2ος όροφος)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10 - 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος ( www.egve.gr )
Χορηγός: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων 2 Δεκεμβρίου 2022, χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε παράτασης. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της νέας δημοτικής βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης (γωνία οδών

Σας διαβιβάζουμε την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για το συνέδριο του ΕΑΝ με τίτλο: “ΕΑΝ: Ένα συναρπαστικό ταξίδι με τα αγγλικά στην προσχολική εκπαίδευση” για εκπαιδευτικούς και ΣΕΕ ΠΕ06 & ΠΕ60, που διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως Επισπεύδον Ίδρυμα της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5093563, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί δια ζώσης

Σχετικά : 1. Η από 11-11-2022 Ανακοίνωση του ΙΕΠ
2. Η αριθμ. 15306/17-11-2022 Πρόσκληση του ΙΕΠ
3. Η αριθμ. 143616/18-11-2022 (Β’ 5939) Υ.Α.
4. Το από 01-12-2022 Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ
Σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με το περιεχόμενο των ανωτέρω σχετικών, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), κατά το τρέχον σχολικό έτος (2022-2023), υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που αφορούν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων, στην Εισαγωγή της

Συνημμένα:
Download this file (149746 E3 02 12 2022.pdf)149746 E3 02 12 2022.pdf[ ]156 kB


Σχετ. έγγραφα : α) το με αρ. πρ. 113576/Δ2/20-09-2022 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.
β) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).
Σε απάντηση του από 25-05-2022 αιτήματος του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και νέας Γενιάς του Δήμου Αχαρνών σχετικά με την έγκριση του Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αρίθμ.49/16-09-2022 απόσπασμα Πρακτικού