Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
καλεί

τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στα Κέντρα/Δομές Φιλοξενίας που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση από 20-10-2022 μέχρι

Συνημμένα:
Download this file (6ΣΝΙ46ΜΤΛΗ-2Φ9.pdf)6ΣΝΙ46ΜΤΛΗ-2Φ9.pdf[ ]571 kB

Η Αν. Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
΄Εχοντας υπόψη:

..............................................................

Καλούμε


Τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78-Κοινωνικών Επιστημών, που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ – Τμήμα Νομικό), εφόσον επιθυμούν να αποσπαστούν, από 01-11-2022 έως και 31-08-2025 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της

Συνημμένα:
Download this file (11527_28-9-2022_ΨΠΜΙ46ΜΤΛΗ-ΙΘΚ.pdf)11527_28-9-2022_ΨΠΜΙ46ΜΤΛΗ-ΙΘΚ.pdf[ ]209 kB

H Περιφερειακή Δ/ντρια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

.....................................................................

Καλεί
Τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78, που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής Σχολής – Τμήμα Νομικό) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, με απόσπαση για τρία (3) σχολικά έτη μέχρι 31/08/2025, να υποβάλλουν σχετική αίτηση, από

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) αντικαταστάθηκε η περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’13) ως εξής:

.......................................................................

Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που διορίστηκαν σε περιοχές διορισμού ή σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και