Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 3318/31-10-2022 ΦΕΣΕ Γρ. ΓΓΑΒΕΕΑ έγγραφο
2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)
Σας γνωστοποιούμε ότι τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη διοργανώνουν την 6η ημερίδα SMART EDUCATION με τίτλο: «Reimagining education – Ο ρόλος της εκπαίδευσης σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 10 Δεκεμβρίου 2022. Την ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν, δωρεάν, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.