Πληροφορίες και υποστήριξη: https://support.mindigital-shde.gr

Συχνές ερωτήσεις (FAQ): https://support.mindigital-shde.gr/faqs/

 

 WebSign – Οδηγός χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής ψηφιακής υπογραφής εγγράφου

 

Βίντεο που περιγράφει τη διαδικασία έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών: https://www.youtube.com/watch?v=duwMXSZNTWs&feature=emb_logo

Βίντεο που περιγράφει τον τρόπο που υπογράφεται ψηφιακά ένα αρχείο pdf

Α.Π.Ε.Δ. : Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου

Δημιουργία Ψηφιακών Υπογραφών:

? USB  TOKEN:

? Σύνδεσμος  Χρονοσήμανσης:

Tο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ) είναι ένα έργο το οποίο υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Το ΚΣΗΔΕ θα αποτελέσει την κεντρική υποδομή για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ όλων των φορέων του Δημοσίου με τη χρήση εγκεκριμένων ψηφιακών υπογραφών.

Στην παρούσα φάση δικαιούνται έκδοσης

Σας γνωρίζουμε ότι η  ΑΠΕΔ πληροφορεί τους συνδρομητές της ότι η υπηρεσία της παλιάς χρονοσήμανσης από τον Σύνδεσμο http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021.

Για την πρόσβαση  της νέας Υπηρεσίας  Χρονοσφραγίδας/ Χρονοσήμανσης, θα πρέπει να γίνει εκ νέου παραμετροποίηση της  εφαρμογής  που χρησιμοποιείται για την χρονοσήμανση εγγράφων,  με αντικατάσταση, του υπάρχοντος συνδέσμου ως