Α.Π.Ε.Δ. : Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου

Δημιουργία Ψηφιακών Υπογραφών:

? USB  TOKEN:

? Σύνδεσμος  Χρονοσήμανσης:

Σας γνωρίζουμε ότι η  ΑΠΕΔ πληροφορεί τους συνδρομητές της ότι η υπηρεσία της παλιάς χρονοσήμανσης από τον Σύνδεσμο http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021.

Για την πρόσβαση  της νέας Υπηρεσίας  Χρονοσφραγίδας/ Χρονοσήμανσης, θα πρέπει να γίνει εκ νέου παραμετροποίηση της  εφαρμογής  που χρησιμοποιείται για την χρονοσήμανση εγγράφων,  με αντικατάσταση, του υπάρχοντος συνδέσμου ως

Διαδικασίες και διαθέσιμα υλικά για την δημιουργία ψηφιακής υπογραφής με την χρήση USB Token

Συνημμένα:
Download this file (aitisi.pdf)Αίτηση[ ]312 kB
Download this file (informations.pdf)Πληροφορίες[ ]100 kB
Download this file (List_USB_TOKEN.pdf)Διαθέσιμα USB_TOKEN[ ]818 kB
Download this file (odigies.pdf)Οδηγίες[ ]6582 kB

Οδηγίες για την δημιουργία ψηφιακής υπογραφής μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Συνημμένα:
Download this file (sch_manual.pdf)Οδηγίες_ΠΣΔ[ ]1016 kB