Σάς γνωρίζουμε ότι η Ιερά Μητρόπολη Καστορίας διοργανώνει κατά το σχολικό έτος 2022-2023, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Καστοριάς». Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας όλων των τύπων σχολείων, γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
✓ Να γνωρίσουν τα παιδιά τα μνημεία και την ιστορία τους,
✓ Να δραστηριοποιηθούν ενεργά για την προβολή, αξιοποίηση και διατήρηση της ζωντανής
τους παράδοσης.

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου το παρόν έγγραφο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr.