Ομάδες Σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

 ΟΜΑΔΑ Α  ΟΜΑΔΑ Β
ΟΜΑΔΑ Γ
 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς
 1ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού
 Γυμνάσιο Νεστορίου
2ο Γυμνάσιο Καστοριάς  2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού
 Γενικό Λύκειο Νεστορίου
 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς
 Γυμνάσιο Βογατσικού
 
4ο Γυμνάσιο Καστοριάς
 Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού
 
Εσπερινό Γυμνάσιο Καστοριάς
 ΕΠΑ.Λ. Άργους Ορεστικού
 
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Καστοριάς
 ΕΕΕΕΚ Άργους Ορεστικού
 
 Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς
   
Γυμνάσιο Μανιάκων    
Γυμνάσιο Μεσοποταμίας    
Γυμνάσιο Πενταβρύσου    
Γυμνάσιο Οινόης    
Γυμνάσιο Μαυροχωρίου    
Γυμνάσιο Κορησού    
1ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Καστοριάς    
2ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς    
3ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς    
Εσπερινό Γενικό Λύκειο Καστοριάς    
Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς    
Γενικό Λύκειο Μεσοποταμίας    
ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς