Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4676/11-10-2021 δημοσιεύτηκε η υπ? αριθμ. 114660/ΓΔ4/15-09-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αξιολόγηση μαθητών/τριών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων», η οποία έχει εφαρμογή και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Π.Ε. και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δ.Ε..

Συνημμένα:
Download this file (ΕΞΕ - 131048 - 2021 - Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ.pdf)Διαβιβαστικό[ ]270 kB
Download this file (ΦΕΚ Β 4676_21_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.pdf)ΦΕΚ[ ]219 kB

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ? ΑΡΙΘΜ. 126 (Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου)

Συνημμένα:
Download this file (211 τΑ 2016.pdf)211 τΑ 2016.pdf[ ]191 kB

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 211/11-11-2016 δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 126/2016 με θέμα: «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου».

Συνημμένα:
Download this file (ΕΞ - 192894 - 2016.pdf)ΕΞ - 192894 - 2016.pdf[ ]926 kB
Download this file (ΠΔ 126_2016 ΦΕΚ Α 211.pdf)ΠΔ 126_2016 ΦΕΚ Α 211.pdf[ ]191 kB