Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής διοργανώνει Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη» «Curricula: Theory and Practice» στo Eργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας (Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Ελευσίνας) και στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ελευσίνας (Κουβίδη 134 & Πουλαντζά, Ελευσίνα) στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2022.

  • Κρίσιμες Ημερομηνίες:
    • Πέρας υποβολής

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 119928/30-09-2022 έγγραφο
2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 235/7.10/13-05-2022 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 52/29-09-2022 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται, για το σχολικό έτος 2022-2023, η ετήσια εκπαιδευτική δράση του Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.) / B' ΚΥΚΛΟΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, δημοσιεύθηκε στην Πύλη Ενημέρωσης της πράξης (https://e-pimorfosi.cti.gr) ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη υποβολής αιτήσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το αριθμ. 369/20-12-2022 έγγραφο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

Σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, από Παρασκευή 10-02-2023 έως και Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην ΑΣΚΤ (Αθήνα) το Σεμινάριο με θέμα «Η Διδασκαλία της Τέχνης στο σχολείο. Εικαστικά και παιδαγωγικά εργαστήρια» της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, που απευθύνεται σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΠΕ08, που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των