Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

...............................

Αποφασίζουμε


Ορίζουμε τα όρια των σχολικών περιφερειών των Δημοσίων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς του σχ. Έτους 2022-2023, ως εξής: