Ορισμός ορίων σχολικών περιφερειών των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς