Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4678/05-09-2022 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 104182/Δ2/29-08-2022 Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 102474/Δ2/20-08-2021 υπουργικής απόφασης “Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών

Στο ΦΕΚ Α΄ 15/10-02-2017 δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 8/2017 με θέμα: Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 ?Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου? (Α΄ 74).

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ? ΑΡΙΘΜ. 46 (Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου)

Συνημμένα:
Download this file (74 τΑ 2016.pdf)74 τΑ 2016.pdf[ ]211 kB

Σας επαναπροωθούμε την με αρ. πρωτ. 194027/Δ2/10-11-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. διότι παρουσιάστηκε τεχνικό σφάλμα στη σελίδα 7 παρ. ΙΙ. Αξιολόγηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του προγράμματος Γενικής Παιδείας στη Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και στη Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ.