Έκδοση Βεβαίωσης ΚΠγ

Μέχρι την έκδοση και τη χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας είναι δυνατόν να χορηγούνται στους επιτυχόντες, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες οριστικοποίησαν την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις του ΚΠΓ, σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας που θα ισχύουν μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών. Η υπηρεσία αφορά αποκλειστικά επιτυχόντες που υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠγ μέσω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

File size is too big!
File size is too big!