Σας γνωστοποιούμε ότι η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων διοργανώνει Ετήσιο Πανελλαδικό Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας με θέμα: «Η Τέχνη ως αντίδοτο στη βία και το σκοταδισμό». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 7 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2022 στην Αθήνα στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256) και ώρες 09:00 – 14:00 και 16:00 – 20:00.
Το συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ08, με

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 48483/Δ2/29-04-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 7488/12-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αίτημα του 1ου Γυμνασίου Κηφισιάς και τα συνημμένα σε αυτό και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 23/28-04-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 4ου Μαθητικού Συνεδρίου Μοντέλου Προσομοίωσης Οργανισμού

Σάς γνωρίζουμε ότι η Ιερά Μητρόπολη Καστορίας διοργανώνει κατά το σχολικό έτος 2022-2023, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Καστοριάς». Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας όλων των τύπων σχολείων, γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
✓ Να γνωρίσουν τα

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓ ΕΕΚΔΒΜ&Ν) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Έτους στην Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 – ΕΥΥ2022 και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) πραγματοποιεί έρευνα με τίτλο «Αντίληψη της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων στο σχολείο». Η έρευνα πραγματοποιείται από 21 Νοεμβρίου 2022 έως 23 Δεκεμβρίου