Ανοίξτε την σχετική απόφαση.

Συνημμένα:
Download this file (6ΕΩΥ46ΝΚΠΔ-Ε5Ω.pdf)6ΕΩΥ46ΝΚΠΔ-Ε5Ω.pdf[ ]277 kB

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 114650/Ε2/12-10-2023 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή για οριστική τοποθέτηση.
Σας ενημερώνουμε ότι από 1-3-2024 μέχρι και 7-3-2024 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το οικείο ΠΥΣΔΕ.

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 114650/Ε2/12-10-2023 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.A.
Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, τους οριστικούς πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή για οριστική τοποθέτηση.