Η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
Έχοντας υπόψη:

.....................................................................

Αποφασίζουμε
Επανατοποθετούμε τον παρακάτω αναπληρωτή εκπαιδευτικό πλήρους ωραρίου, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας, σύμφωνα με το παρακάτω συνημμένο.

Συνημμένα:
Download this file (ΨΧΨΠ46ΜΤΛΗ-52Θ.pdf)ΨΧΨΠ46ΜΤΛΗ-52Θ.pdf[ ]224 kB

Η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
Έχοντας υπόψη:

...........................................................

Αποφασίζουμε τις παρακάτω διαθέσεις αναπληρωτών.

 

Η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
Έχοντας υπόψη:

.............................................................

Αποφασίζουμε
τοποθετούμε την παρακάτω αναπληρώτρια εκπαιδευτικό πλήρους ωραρίου, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφέρειας, από 01-03-2023.

Συνημμένα:
Download this file (9ΩΩ746ΜΤΛΗ-ΗΘ0.pdf)9ΩΩ746ΜΤΛΗ-ΗΘ0.pdf[ ]220 kB