Οριστικοποιημένος Πίνακας Μοριοδότησης Αιτήσεων Μετάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2023-2024

Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, πίνακα μοριοδότησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή.

Σας ενημερώνουμε ότι από 5-12-2023 μέχρι και 8-12-2023 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το οικείο ΠΥΣΕΕΠ.

Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, οριστικοποιημένους πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή ή σε περιοχές μεταθέσεις για την Ε.Α.Ε. 

ΣΧΕΤ: α) Η αρ. πρωτ. 114650/Ε2/12-10-2023 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή ή σε περιοχές μεταθέσεις για την Ε.Α.Ε.
Σας ενημερώνουμε ότι από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το οικείο ΠΥΣΔΕ.