Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μαθητευόμενων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας - περιόδου 2023-2024

Συνημμένα:
Download this file (Ψ4ΑΕ46ΝΚΠΔ-ΝΓΠv2.pdf)Ψ4ΑΕ46ΝΚΠΔ-ΝΓΠv2.pdf[ ]1610 kB

Μετά την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών και σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, αναστέλλονται προσωρινά όσα στάδια της διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία ακολουθούν την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών εκ μέρους των υποψηφίων, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 41362/K5/07.04.2023 πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, θα ξεκινήσει μετά από νεότερη σχετική οδηγία.