Ανακοίνωση παράτασης περιόδου επιμόρφωσης για την ειδική και ενταξιακή εκπαίδευση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης επιμόρφωσης, iepX, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σχετικά με την προθεσμία για την ολοκλήρωση παρακολούθησης των μαθημάτων της α΄, β΄ και γ΄ φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της ασύγχρονης επιμόρφωσης για την ειδική και ενταξιακή εκπαίδευση της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313, μέσω της

Συνημμένα:
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ.pdf[ ]400 kB

Σας γνωστοποιούμε ότι η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων διοργανώνει Ετήσιο Πανελλαδικό Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας με θέμα: «Η Τέχνη ως αντίδοτο στη βία και το σκοταδισμό». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 7 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2022 στην Αθήνα στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256) και ώρες 09:00 – 14:00 και 16:00 – 20:00.
Το συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ08, με

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 48483/Δ2/29-04-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 7488/12-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αίτημα του 1ου Γυμνασίου Κηφισιάς και τα συνημμένα σε αυτό και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 23/28-04-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 4ου Μαθητικού Συνεδρίου Μοντέλου Προσομοίωσης Οργανισμού

Η Γ ́ Φάση της «Επιμόρφωσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)», ΟΠΣ (MIS) 5032906 εκκινεί για τους πρώτους 15.000 εκπαιδευτικούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και οριστικοποίησαν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο του ΙΕΠ κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης του ΙΕΠ.
Οι

Συνημμένα:
Download this file (Δελτίο_Τύπου2_ΙΕΠ.pdf)Δελτίο Τύπου[ ]575 kB