Σχετ.:1) το με αρ. πρ.6301/Δ2/19-01-2023 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
2) το με αρ. πρωτ. Φ15.1/2650/Δ2/11-01-2023 εξερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου
.
3) η υπ’αριθμ.1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)".

Σε συνέχεια του υπ’αρ.Φ15.1/2650/Δ2/11-01-2023 εγγράφου μας με θέμα : «Έγκριση διεξαγωγής του 9ου Μαθητικού Συνεδρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας ACSTAC (9th

ΣΧΕΤΙΚΑ: Τα αριθμ. 31111/08-12-2022 και 35666/27-12-2022 έγγραφα του Α.Π.Θ.

Σας γνωστοποιούμε ότι η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) διοργανώνει το 4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, με τίτλο: «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Φυσική

Β΄ φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για 15.280 υπόχρεους/δικαιούχους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού που διορίστηκαν από 12-06-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4547/2018, (Α’ 102) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) έως και 30-06-2022 ή μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 αλλά εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό και υπέβαλαν αίτηση στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΙΕΠ

Συνημμένα:
Download this file (ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΕΝΑΡΞΗΣ_Β_ΦΑΣΗΣ_ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ.pdf)Δελτίο Τύπου[ ]185 kB

Σχετ.: 1. Τo με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 3631/Δ2/13-01-2023 έγγραφο
2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Μετά από αίτημα για έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 02/12-01-2023 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται