Σχετ.:1) το με αρ. πρ.6301/Δ2/19-01-2023 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
2) το με αρ. πρωτ. Φ15.1/2650/Δ2/11-01-2023 εξερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου
.
3) η υπ’αριθμ.1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)".

Σε συνέχεια του υπ’αρ.Φ15.1/2650/Δ2/11-01-2023 εγγράφου μας με θέμα : «Έγκριση διεξαγωγής του 9ου Μαθητικού Συνεδρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας ACSTAC (9th

ΣΧΕΤΙΚΑ: Τα αριθμ. 31111/08-12-2022 και 35666/27-12-2022 έγγραφα του Α.Π.Θ.

Σας γνωστοποιούμε ότι η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) διοργανώνει το 4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, με τίτλο: «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Φυσική

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές μας  ευχαριστίες προς το ΕΚΑΒ Καστοριάς, για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς στο χώρο του 4ου Γυμνασίου Καστοριάς, που πραγματοποιήθηκε  την Πέμπτη, 11-04-2024.

Η εκπαίδευση αφορούσε θέματα όπως :

  • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ),
  • Χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή,
  • Πνιγμονή από ξένο σώμα,
  • Θέση Ανάνηψης,
  • Γενικότερα

Β΄ φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για 15.280 υπόχρεους/δικαιούχους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού που διορίστηκαν από 12-06-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4547/2018, (Α’ 102) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) έως και 30-06-2022 ή μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 αλλά εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό και υπέβαλαν αίτηση στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΙΕΠ

Συνημμένα:
Download this file (ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΕΝΑΡΞΗΣ_Β_ΦΑΣΗΣ_ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ.pdf)Δελτίο Τύπου[ ]185 kB