Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι, λόγω της αθρόας συμμετοχής των ενδιαφερομένων και των εύλογων καθυστερήσεων που σημειώνονται, η αποδοχή ψηφιακής σύμβασης από τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές, μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, για σήμερα Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023, μπορεί να πραγματοποιείται και από τις 15:00 έως 17:00.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2022-2023 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές :

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 287 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β) 424 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

(γ) 13 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Οι προσλαμβανόμενοι

Συνημμένα:
Download this file (Προσλήψεις_Γενικής_ΔΕ_20230221_int.xlsx)Γενικής ΔΕ[ ]47 kB
Download this file (Προσλήψεις_ΕΑΕ_ΔΕ_20230221_int.xlsx)ΕΙδική Αγωγή ΔΕ[ ]35 kB
Download this file (Προσλήψεις_Μουσικά_20230221_int.xlsx)Μουσικά Σχολεία[ ]10 kB

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2022-2023 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει]:

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 10 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)   και

β) 186 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση 

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν

Συνημμένα:
Download this file (Προσλήψεις_Γενική_ΔΕ_20221221_int.xlsx)Γενικής[ ]34 kB
Download this file (Προσλήψεις_ΕΑΕ_ΔΕ_20221221_int.xlsx)Ειδικής[ ]11 kB