Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την αριθμ. 89536/E1/19-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΤΝ46ΜΤΛΗ-ΘΞΞ) Πρόσκληση, καλεί τους ενδιαφερόμενους, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν με ωριαία αντιμισθία στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με Λ.Τ. Γέρακα, Αμπελοκήπων – Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κοζάνης, Περιστερίου, Αθηνών, Αργολίδας και Μεσολογγίου για το σχολικό έτος 2022-2023,  να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους στα παραπάνω Σχολεία, ως

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr, ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων, ανά αντικείμενο (Κινηματογράφος, Κίνηση-Χορός και Σύγχρονος και Κλασικός Χορός), για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα μαθήματα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με την αριθμ. 89536/Ε1/19-7-2022 (ΑΔΑ:

Συνημμένα:
Download this file (20220809_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ_2022-2023.docx)Πίνακες[ ]36 kB

Ανοίξτε το άρθρο για να δείτε τα συνημμένα αρχεία με τις αποφάσεις προσλήψεων αναπληρωτών διαφόρων κατηγοριών Δ.Ε.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2021-2022. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Πρόσκλησης και έπειτα από περαιτέρω διερεύνηση της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε πως δεν ισχύει το κώλυμα περί ανάληψης υπηρεσίας (Ενότητα Ι. Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης, Β. Kωλύματα υποβολής Αίτησης/ ανάληψης υπηρεσίας, παρ. 2) για υποψηφίους που είναι ιδιοκτήτες ωδείων ή διδάσκουν σε αυτά.

Συνημμένα:
Download this file (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜ16.pdf)ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜ16.pdf[ ]152 kB