Σας αποστέλουμε το ΦΕΚ 2944 Β 20-7-2018 με θέμα: ". Αναθέσεις μαθημάτων των Α?, Β?, Γ? και Δ? τάξεων του Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου

(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και των Α?, Β?, Γ? και Δ? τάξεων του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)."

ΦΕΚ 1761/τΒ΄/17-05-2018 - Αναθέσεις μαθημάτων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.