Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ.14/11891/ΦΔ/12142/ΓΔ4/4-2-2022 εγγράφου μας με θέμα : Αναβολή της ημερομηνίας διεξαγωγής του 11ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο « ?Παιδεία για Έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα? και παράταση υποβολής έργων των μαθητών του 8ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο ?Η νέα Γενιά Έρχεται το Κάπνισμα φεύγει? του φορέα George D. Behrakis, Ερευνητικό Εργαστήριο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για το σχολικό έτος 2021-2022»

Σας αποστέλλουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα και σας προσκαλούμε να συμμετέχετε το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 ώρα 10:00 ? 18:30 στην επιστημονική ημερίδα με θέμα «Διδάσκω στον 21ο Αιώνα με σύγχρονα Εργαλεία & Μεθόδους». Σκοπός της επιστημονικής ημερίδας είναι η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία των εκπαιδευτικών Πληροφορικής (και όλων των άλλων ειδικοτήτων) μεταξύ τους και με μέλη της ερευνητικής ? πανεπιστημιακής κοινότητας, προκειμένου να αναδυθούν τάσεις και προοπτικές της αξιοποίησης προηγμένων

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 3318/31-10-2022 ΦΕΣΕ Γρ. ΓΓΑΒΕΕΑ έγγραφο
2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)
Σας γνωστοποιούμε ότι τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη διοργανώνουν την 6η ημερίδα SMART EDUCATION με τίτλο: «Reimagining education – Ο ρόλος της εκπαίδευσης σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 10 Δεκεμβρίου 2022. Την ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν, δωρεάν

Σχετικά έγγραφα: 1) το με αρ. πρ. 129981/ΓΔ4,Δ2,ΓΓ1/21-10-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2) η υπ’ αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020).
Απαντώντας στο από 13-05-2022 έγγραφο του Συλλόγου «ΡΟΗ» και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αριθμ.56/20-10-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την 7η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με τίτλο