Σας διαβιβάζουμε την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ253.2/101735/Α5/14-9-2023 (ΑΔΑ:
ΩΝ3646ΝΚΠΔ-ΣΝΙ), που αφορά στο πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2024 με θέμα:
Α. Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών
Γενικών Λυκείων, έτους 2024.
Β. Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών
Επαγγελματικών Λυκείων γενικής παιδείας και ειδικότητας, έτους 2024
Γ. Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, κ. Μαρνέρη Ευγενία, συγχαίρει τους μαθητές και τις μαθήτριες που πέτυχαν τους στόχους τους και εισήχθησαν στις πανεπιστημιακές σχολές που επέλεξαν. Οι κόποι οι δικοί τους και των οικογενειών τους απέδωσαν τους αναμενόμενους καρπούς, χαρίζοντάς τους ικανοποίηση μεγάλη. Ας χαρούν τις σπουδές τους και όσα η φοιτητική ζωή έχει να τους προσφέρει.

Όσοι και όσες δεν πραγματοποίησαν τα όνειρά τους, ας γνωρίζουν ότι