ΣΧΕΤΙΚΑ: 1.Το από 31-10-2022 έγγραφο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
2. Η Ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
Σας γνωστοποιούμε ότι η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.), από Παρασκευή 18-11-2022 έως και Κυριακή 20-11-2022, διοργανώνει το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριό της, με θέμα «Σύγχρονη Φυσική: Έρευνα-Τεχνολογία-Καινοτομία-Εκπαίδευση», σε συνεργασία με:
➢ Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
➢ Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
➢ Το Ε.Μ.Π.-Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.
➢ Την Παιδαγωγική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
➢ Τον Δήμο Λουτρακίου
➢ Την Περιφέρεια Πελοποννήσου
➢ Τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και
➢ Το Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο
Το τριήμερης διάρκειας συνέδριο θα έχει υβριδική μορφή, δεδομένου ότι θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία συνέδρων, αλλά ταυτόχρονα οι συνεδρίες του θα μεταδίδονται και διαδικτυακά, θα λάβει χώρα στο Λουτράκι και του Αλεξάνδριου Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου και απευθύνεται μεταξύ άλλων και σε Εκπαιδευτικούς Π.Ε. & Δ.Ε., η συμμετοχή των οποίων θα γίνει χωρίς καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης ή/και οδοιπορικών πέραν των (κανονικών) εισφορών.