Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής διοργανώνει Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη» «Curricula: Theory and Practice» στo Eργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας (Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Ελευσίνας) και στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ελευσίνας (Κουβίδη 134 & Πουλαντζά, Ελευσίνα) στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2022.

 • Κρίσιμες Ημερομηνίες:
  • Πέρας υποβολής περιλήψεων: 30 Νοεμβρίου 2022
  • Ενημέρωση κρίσης περιλήψεων: 8 Δεκεμβρίου 2022
  • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 15 και 16 Δεκεμβρίου 2022
 • Κατάθεση εργασιών για πρακτικά συνεδρίου: 7 Ιανουαρίου 2023
 • Εγγραφή, παρακολούθηση συνεδρίου:
  Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Όσοι/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν εγγραφή στη φόρμα.
  Στους/στις συνέδρους παρέχεται βεβαίωση εισήγησης, βεβαίωση παρακολούθησης η οποία θα λαμβάνεται μετά το πέρας του συνεδρίου, τα πρακτικά του συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (ISSN).