Μαρνέρη Ευγενία
ΠΕ86 - Πληροφορικός
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

Γραμματεία Διευθύντριας
2467055220