Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 98076/4-8-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ
Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 64830/9-6-2022 αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ.41/28-7-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Δημιουργικός Διαγωνισμός Αστέρι της Ευχής» για το σχολικό έτος 2022-2023. O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Make- A-

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Δ/σης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΔΥΠΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Αρχείο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοργανώνουν τον 5ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων της Ελλάδας και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών.Η εκδήλωση  ενδιαφέροντος θα γίνει μέσω φόρμας

Προκήρυξη μαθητικού διαγωνισμού «Πιστεύεις ο,τι βλέπεις στο Διαδίκτυο;» στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2023.
Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2023, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, προκηρύσσει πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό με θέμα «Πιστεύεις ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο;».
Μαθητές από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ατομικά ή ομαδικά καλούνται να δημιουργήσουν υλικό σχετικό με την παραπληροφόρηση, τις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ποίησης 2022 -2023. 

Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» στο Αγρίνιο προκηρύσσουν Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης για το σχολικό έτος 2022-2023 αφιερωμένο στα Εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή.
Ο ξεριζωμός και η προσφυγιά με τη ματιά της ποίησης.

Ως έναρξη ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2022 και Ως τελευταία προθεσμία αποστολής των συμμετοχών, ορίζεται η 10/03/2023 . Με το πέρας της αποστολής