Σχετ. Έγγραφο.: το με αρ. πρωτ. 59762/Δ2/24-05-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το με αρ. 30/19-05-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διεξαγωγή του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Συγγραφής Θεατρικού Μονόπρακτου με ελεύθερο θέμα, που διοργανώνεται από το Πειραματικό ΓΕΛ Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου και το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και απευθύνεται σε

Σε συνέχεια της με αρ. πρ. Φ15.1/51584/Δ2/09-05-2022 έγκρισης της Υπηρεσίας μας που αφορά το 4ο Μαθητικό Συνέδριο Μοντέλο Προσομοίωσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (MSKMUΝ 2022) από το 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς 2021-2022, σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από το από 13-05-2022 έγγραφο του 1ου Γυμνασίου Κηφισιάς ο σύνδεσμος της επίσημης ιστοσελίδας της Προσομοίωσης έχει τροποποιηθεί ως εξής: https://www.mskmun.com/

Σχετ. εγγρ.: Το υπ? αρ. πρωτ. 52593/10-05-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 68464/14-7-2021 αιτήματός σας για έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος- Διονύσια 2022 στις 23-27 Μαΐου 2022, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Δ΄ Ε΄ και Στ΄ τάξεων του δημοτικού, όλων των τάξεων του γυμνασίου και του γενικού και επαγγελματικού λυκείου, όλων των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής της χώρας για το σχολικό έτος 2021-22

Στα πλαίσια του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με θέμα «Πρωτογενής Τομέας ? Αγροτική Παραγωγή», το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει τον Περιφερειακό Διαγωνισμό Δυτικής Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Με το διαγωνισμό δίνεται η