Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή τμημάτων της Β’ και Γ’ τάξης.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου,  η  οποία βρίσκεται σε ισχύ.

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή τμημάτων της Α’ και Γ’ τάξης.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου,  η  οποία βρίσκεται σε ισχύ.

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή τμημάτων της Α’ και Γ’ τάξης.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου,  η  οποία βρίσκεται σε ισχύ

Η ανακοινοποίηση αφορά τη διόρθωση της καταληκτικής

Το 2o Γυμνάσιο Καστοριάς  προτίθεται να πραγματοποιήσει 2/ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Λάρισα από τις 23/04/24 έως τις 24/04/24.

Προσκαλούμε τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Καστοριάς σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τρίτη 02/04/2024 και ώρα 13:00 μ.μ προκειμένου να επιλεγεί το ταξιδιωτικό Γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω εκδρομή.