Πίνακες αιτούντων εκπαιδευτικών ενισχυτικής διδασκαλίας και αριθμός εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα ανά ΣΚΑΕ

Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών), ΠΕ06 της αριθμ. 2ΓΕ/2023 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π.) και επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, με σχέση

Ανοίγοντας το άρθρο θα βρείτε τον πίνακα τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε ΣΚΑΕ της ΔΔΕ Καστοριάς.