89588 / Δ3 /01/ 06/2016  έγγραφο με θέμα: «Αποφοίτηση των μαθητών/-τριών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.».

Συνημμένα:
Download this file (ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ   ΕΕΕΕΚ_ 01_06 2016.pdf)ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΕΕΕΕΚ_ 01_06 2016.pdf[ ]263 kB

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4254/15-09-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 103701/Δ2/25-08-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22».

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2005 και ημερομηνία δημοσίευσης 31-05-2019 η με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ1α/80206/Δ4/21-05-19 εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2019 ? 2020», σας ενημερώνουμε ότι η δεύτερη φάση εγγραφών Μαΐου ? Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί από 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00 έως 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 23:59.

Συνημμένα:
Download this file (ΕΞΕ - 97643 - 2019 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ `ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ- ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η` ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ`-ΜΑΘΗΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20.pdf)Ενημέρωση[ ]519 kB