Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 157318/Δ2/19-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

Απαντώντας στο από 31-05-2022 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 67/15-12-2022 Απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η τη διεξαγωγή του 35ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής (ΠΔΠ) από την ΕΠΥ για το σχολικό έτος 2022-2023

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 157379/Δ2/19-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στο αίτημα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και λαμβάνοντας υπόψη τo υπ΄ αρίθμ. 67/15-12-2022 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Οικονομικών, που αφορά μαθητές/τριες

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 160157/Δ2/23-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο 30-5-2022 έγγραφο του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης και λαμβάνοντας υπόψη το με αρίθμ. 68/22-12-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον Μαθητικό Διαγωνισμό σύνθεσης με τίτλο: «Ηλεκτρονική-Ηλεκτροακουστική Μουσική: Στα βήματα του Βαγγέλη Παπαθανασίου» του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Μουσικών

Σας ενημερώνουμε ότι το Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνει Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «ΕΜΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ … για τους συμμαθητές μας με αναπηρία», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-23.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού