Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 160157/Δ2/23-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο 30-5-2022 έγγραφο του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης και λαμβάνοντας υπόψη το με αρίθμ. 68/22-12-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον Μαθητικό Διαγωνισμό σύνθεσης με τίτλο: «Ηλεκτρονική-Ηλεκτροακουστική Μουσική: Στα βήματα του Βαγγέλη Παπαθανασίου» του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.
Σκοπός του Μουσικού Διαγωνισμού Σύνθεσης είναι να δώσει, σύμφωνα με τους διοργανωτές, κίνητρα για μουσική δημιουργία και σύνθεση μουσικής. Όπως αναφέρουν, μπορεί να γίνει χρήση τόσο ακουστικών (παραδοσιακών και ευρωπαϊκών) όσο και ηλεκτρονικών οργάνων, καθώς και προαιρετική χρήση προ-ηχογραφημένου υλικού σε μια ευρύτητα όσον αφορά το μουσικό στυλ και το είδος της μουσικής σύνθεσης, τη μουσική φόρμα και την επιλογή των μουσικών οργάνων.
Ο εν λόγω διαγωνισμός εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-23