Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

..........................................

Αποφασίζουμε


Την διάθεση της κάτωθι αναπληρώτριας εκπαιδευτικού στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου, από 7-2-2022, ως εξής:

Συνημμένα:
Download this file (ΨΓ4946ΜΤΛΗ-496.pdf)ΨΓ4946ΜΤΛΗ-496.pdf[ ]296 kB

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

Έχοντας υπόψη:

...........................................................................................

Αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε τη διάθεση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού, όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο, από 31-1-2022.

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Έχοντας υπόψη:

.....................................................................................

Αποφασίζουμε
Την τοποθέτηση-διάθεση των κάτωθι αναπληρωτών εκπαιδευτικών /Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. στο πλαίσιο των εν λόγω Έργων όπως φαίνονται στα παρακάτω συνημμένα.

Συνημμένα:
Download this file (63ΒΠ46ΜΤΛΗ-ΑΒΚ.pdf)63ΒΠ46ΜΤΛΗ-ΑΒΚ.pdf[ ]297 kB
Download this file (ΨΠΖ146ΜΤΛΗ-ΖΔΡ.pdf)ΨΠΖ146ΜΤΛΗ-ΖΔΡ.pdf[ ]298 kB

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

...........................................

Αποφασίζουμε


Την διάθεση της κάτωθι αναπληρώτριας εκπαιδευτικού στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου, από 31-1-2022, ως εξής:

Συνημμένα:
Download this file (93ΨΣ46ΜΤΛΗ-ΘΗΞ.pdf)93ΨΣ46ΜΤΛΗ-ΘΗΞ.pdf[ ]298 kB