Η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

...................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


τοποθετούμε τους παρακάτω αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας, από 07-11-2022 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Συνημμένα:
Download this file (ΩΖΧΟ46ΜΤΛΗ-6Φ1.pdf)ΩΖΧΟ46ΜΤΛΗ-6Φ1.pdf[ ]220 kB

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
Έχοντας υπόψη:

...................................................................

Αποφασίζουμε
Την διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των κάτωθι αναπληρωτών εκπαιδευτικών /ΕΕΠ/ΕΒΠ.

Συνημμένα:
Download this file (6ΝΖ246ΜΤΛΗ-Φ5Ν.pdf)6ΝΖ246ΜΤΛΗ-Φ5Ν.pdf[ ]231 kB

Ανοίξτε το άρθρο για να δείτε την τοποθέτηση των Αναπληρωτών που προσλήφθηκαν στην τελευταία φάση προσλήψεων Αναπληρωτών.

Ανοίξτε το άρθρο για να δείτε τις Αποφάσεις τοποθέτησης, επατατοποθέτησης και διάθεσης  μονίμων εκαπιδευτικών και αναπληρωτών εκπαιδευτικών διαφόρων πράξεων.