Έχοντας υπόψη το υπ΄αριθ. 5164/25-8-2022 έγγραφο της ΠΔΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας το οποίο και σας επισυνάπτουμε, σας γνωρίζουμε τα κενά που υπάρχουν στα ΣΜΕΑΕ της ΔΔΕ Καστοριάς. Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 29/08/2022 και ώρα 10.00.

Διόρθωση τυπογραφικών λαθών (Μπακάλη, Καρανικολόπουλος) 11/8/2022

Ανοίξτε το άρθρο για να δείτε την απόφαση Τοποθέτησης - Απόσπασης - Διάθεσεις Εκπαιδευτικών.

 

Παρακαλώ ανοίξτε το άρθρο για να δείτε τον πίνακα τοποθετήσεων και διαθέσεων