Ανοίξτε το άρθρο για να δείτε τις Αποφάσεις τοποθέτησης, επατατοποθέτησης και διάθεσης  μονίμων εκαπιδευτικών και αναπληρωτών εκπαιδευτικών διαφόρων πράξεων.

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

......................................

Αποφασίζουμε


Την Τοποθέτηση των κάτωθι εκπαιδευτικών /ΕΕΠ/ΕΒΠ στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου από 06-10-2022 ως εξής:

Συνημμένα:
Download this file (ΡΥΥΦ46ΜΤΛΗ-ΟΤΨ.pdf)ΡΥΥΦ46ΜΤΛΗ-ΟΤΨ.pdf[ ]282 kB

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

................................................

Αποφασίζουμε


Την τοποθέτηση των κάτωθι εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης από 06-10-2022 ως εξής:

Συνημμένα:
Download this file (922846ΜΤΛΗ-ΤΚ2.pdf)922846ΜΤΛΗ-ΤΚ2.pdf[ ]292 kB

Ανοίξτε το άρθρο για να δείτε την τοποθέτηση των Αναπληρωτών που προσλήφθηκαν στην τελευταία φάση προσλήψεων Αναπληρωτών.