Ορθή επανάληψη (λόγω νέων αποσπάσεων και τροποποιήσεων  από τις σχολικές μονάδες) ως προς τα κενά στις παρακάτω ειδικότητες:

  1. ΠΕ03 (4ο Γυμνάσιο Καστοριάς)
  2. ΠΕ04 ΟΜΑΔ. (Γυμνάσιο Μανιάκων)
  3. ΠΕ86 & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (1ο Γυμνάσιο Καστοριάς)

 

Οι αλλαγές έχουν επισημανθεί με πράσινο χρώμα στο επισυναπτόμενο πίνακα Λειτουργικών Κενών.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη στείλει δήλωση και επιθυμείτε να την τροποποιήσετε παρακαλούμε να στείλετε νέα στην οποία να αναφέρετε: να

Κοινοποιούμε ενδεικτικά πίνακα με τα λειτουργικά κενά εν αναμονή περαιτέρω τροποποιήσεων στη δυναμικότητα των τμημάτων και καλούμε τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

  1. έχουν οργανική τοποθέτηση ή χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι και δεν καλύπτουν καμία διδακτική ώρα στη σχολική τους μονάδα ή βρίσκονται στη διάθεση του οικείου ΠΥΣΔΕ, να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης.
  2. αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Καστοριάς ή έχουν