Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

......................................

Αποφασίζουμε


Α) Την ανάκληση των διαθέσεων των κάτωθι αναπληρωτών εκπαιδευτικού στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου, ως εξής:

.................................

Β) Την επανατοποθέτηση της κάτωθι αναπληρώτριας εκπαιδευτικού στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου, ως εξής:

...................................

 

Ανοίξτε το άρθρο για να δείτε το συνημμένο

Συνημμένα:
Download this file (Ψ65Δ46ΜΤΛΗ-ΖΦΤ.pdf)Ψ65Δ46ΜΤΛΗ-ΖΦΤ.pdf[ ]304 kB

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.........................................................

Αποφασίζουμε


Α) Την ανάκληση της διάθεσης των κάτωθι αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου, από 15-2-2022, ως εξής:

...............................

Β) Την διάθεση των κάτωθι αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου, από 15-2-2022, ως εξής:

................................

Συνημμένα:
Download this file (995846ΜΤΛΗ-0ΒΟ.pdf)995846ΜΤΛΗ-0ΒΟ.pdf[ ]308 kB