Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του Ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄24), όπως ισχύει, 2. της υπ?αριθμ.Φ11/97153/Δ4 /13-06-2018 (Β΄2230) Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους ? Τάξης Μαθητείας»,
3. της

Συνημμένα:
Download this file (Ω3ΑΓ4653ΠΣ-Λ9Π.pdf)Ω3ΑΓ4653ΠΣ-Λ9Π.pdf[ ]810 kB

Στο πλαίσιο της Υλοποίησης της Γ΄ Φάσης Μεταλυκειακού Έτους ? Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τα τμήματα μαθητείας μέχρι και την Κυριακή 7/10 και ώρα 23:59 για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και αντίστοιχα για την υποβολή δια ζώσης δικαιολογητικών στα ΕΠΑ.Λ. έως τη Δευτέρα 8/10 και ώρα 14.00. (Δελτίο Τύπου

Σε συνέχεια του εγγράφου 119922/16-7-2018  « 1η εγκύκλιος προετοιμασίας υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019» ?σας αποστέλλουμε τον πίνακα θέσεων φορέων του Δημοσίου μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής αποφάσεων, καθώς και τον πρώτο ενδεικτικό πίνακα θέσεων του Ιδιωτικού Τομέα που έχουν καταγραφεί στο Portal του ΟΑΕΔ μέχρι σήμερα 17-7-2018.

Η έκδοση της ΚΥΑ  για τον καθορισμό του αριθμού μαθητών της