Με βάση την επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σας ενημερώνουμε ότι οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), 1ης περιόδου 2019, θα διεξαχθούν την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019.

Ώρα προσέλευσης στο Εξεταστικό Κέντρο: 10:30 π.μ.
Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως των ακόλουθων Υπουργικών Αποφάσεων, που αφορούν στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας:

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 59/13-12-2018 του Δ.Σ. ΙΕΠ) και των υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ4/177399/Δ4/22.10.2018, Φ4/199568/Δ4/20.11.2018 και Φ4/22513/Δ4/13.02.2019 εγκυκλίων ενημέρωσης σχετικά με την έκδοση νέου π.δ. με το οποίο ρυθμίζονται θέματα αξιολόγησης:


(α) των μαθητών/-τριών των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016,
(β) των μαθητών/-τριών των Γ? και Δ? τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-19 και της Δ? τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του Ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄24), όπως ισχύει, 2. της υπ?αριθμ.Φ11/97153/Δ4 /13-06-2018 (Β΄2230) Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους ? Τάξης Μαθητείας»,
3. της

Συνημμένα:
Download this file (Ω3ΑΓ4653ΠΣ-Λ9Π.pdf)Ω3ΑΓ4653ΠΣ-Λ9Π.pdf[ ]810 kB