Όπως ήδη γνωρίζετε η Β ' φάση του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας ολοκληρώνεται για ένα ποσοστό των τμημάτων έως το αργότερο τις αρχές Σεπτέμβρη για το εργαστηριακό μάθημα ενώ για τις συμβάσεις μαθητείας έχει δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης για εξαιρετικές περιπτώσεις έως 31/12/2018.
Επισημαίνουμε ότι μέριμνα όλων θα πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν ομαλότερη και έγκαιρη ολοκλήρωση των τμημάτων της Β' φάσης, έτσι ώστε η έναρξη των νέων τμημάτων μαθητείας της περιόδου 2018-2019 να

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πραγματοποιεί ημερίδα με θέμα «Μεταλυκειακό Έτος ? Τάξη Μαθητείας: Προοπτικές στη Δυτική Μακεδονία» την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Κοίλα Κοζάνης). Επίσης, την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί έκθεση έργων των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. Δυτικής Μακεδονίας στον ίδιο χώρο από τις 15:00 ως τις 21:00.
Σκοπός των

Μετά την δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Συστήματος Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους ? Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και την οριστική διευθέτηση στο Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102Α?) της υλοποίησης του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης σε συνέχεια της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ΠΔ 40/2018 (Α΄ 76) με το οποίο καθορίζεται η αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του ?Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας?» διευκρινίζονται τα ακόλουθα: