ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για
6/ήμερη εκδρομή-Εκπαιδευτική μετακίνηση της Α Λυκείου στην Ελβετία.

ΣΧΕΤ. : Υ.Α. 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456 τ. Β ́/13-02-2020) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές
επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για 6/ήμερη εκδρομή-Εκπαιδευτική μετακίνηση της Α’ Λυκείου στην Ελβετία.

ΣΧΕΤ. : Υ.Α. 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456 τ. Β΄/13-02-2020) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά με την 6/ήμερη εκδρομή της Α Λυκείου του 1ου Πρότυπου ΓΕΛ Καστοριάς.
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή (σφραγισμένη) στο Σχολείο.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία
τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη τμημάτων της Α’,  Β’ και Γ’ τάξης μέχρι την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 και ώρα 10:00.