Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως των ακόλουθων Υπουργικών Αποφάσεων, που αφορούν στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας:

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.