Στο πλαίσιο της έναρξης της Δ΄ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2019-2020, στο οποίο έχουν δικαίωμα εγγραφής και οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ), οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα θέματα:

Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 59/13-12-2018 του Δ.Σ. ΙΕΠ) και των υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ4/177399/Δ4/22.10.2018, Φ4/199568/Δ4/20.11.2018 και Φ4/22513/Δ4/13.02.2019 εγκυκλίων ενημέρωσης σχετικά με την έκδοση νέου π.δ. με το οποίο ρυθμίζονται θέματα αξιολόγησης:


(α) των μαθητών/-τριών των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016,
(β) των μαθητών/-τριών των Γ? και Δ? τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-19 και της Δ? τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους

Με βάση την επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σας ενημερώνουμε ότι οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), 1ης περιόδου 2019, θα διεξαχθούν την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019.

Ώρα προσέλευσης στο Εξεταστικό Κέντρο: 10:30 π.μ.
Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως των ακόλουθων Υπουργικών Αποφάσεων, που αφορούν στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας:

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.