Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στοχεύουν μεταξύ άλλων στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση των αποφοίτων τους να ενταχθούν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στηρίζουν την αναβάθμιση μαθησιακών διαδρομών που συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας. Ειδικότερα, ιδιαίτερη προτεραιότητα αποτελεί ο θεσμός

Τεχνικός οχημάτων

α/α

Αρ. Αίτησης

Έτος αποφοίτησης

Τύπος πτυχίου

Τύπος Απολυτήριο

Βαθμός πτυχίου

1

8187

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

17,2

2

9885

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

13,5

 

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο ΕΠΑΛ Καστοριάς (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα

Οριστικός πίνακας κατάταξης μαθητευομένων μαθητείας (Δ φάση) της ειδικότητας «Τεχνικός οχημάτων»

Πίνακας Επιλεγέντων για την θέση στο Δήμο Άργους Ορεκτικού

α/α

Αρ. Αίτησης

Έτος αποφοίτησης

Τύπος πτυχίου

Τύπος Απολυτήριο

1

8187

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

 

Πίνακας Επιλαχόντων

α/α

Αρ. Αίτησης

Έτος

Συνημμένα:
Download this file (Για Ιστοσελιδα.docx)Οριστικός Μαθητεία[ ]14 kB

Στο πλαίσιο της έναρξης της Δ΄ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2019-2020, στο οποίο έχουν δικαίωμα εγγραφής και οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ), οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα θέματα: