ΣΧΕΤ.   : Υ.Α. 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) με θέμα «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές Επισκέψεις και μετακινήσεις  μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

 

                Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την 4/ήμερη εκδρομή μαθητών του Ευρωπαϊκού Μουσικού Συνόλου της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου του Σχολείου μας  στην Χίο. Η

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να
υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά με την 5/ήμερη εκδρομή της Α? Λυκείου του 1 ου
Πρότυπου ΓΕΛ Καστοριάς.. Η προσφορά κατατίθεται κλειστή (σφραγισμένη) στο Σχολείο.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και
Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων
για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

ΣΧΕΤ.   : Υ.Α. 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) με θέμα «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές Επισκέψεις και μετακινήσεις  μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

 

                Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την 4/ήμερη εκδρομή μαθητών του

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για 3/ήμερη εκδρομή της Β? Λυκείου στην Κέρκυρα.

ΣΧΕΤ. : Υ.Α. 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456 τ. Β΄/13-02-2020) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας