πίνακες κατάταξης των υποψηφίων του προγράμματος «Μαθητείας» για τις ειδικότητες:

1.Τεχνικός Οχημάτων

2.Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων

3.Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων