Οριστικοποιημένος Πίνακας Μοριοδότησης Αιτήσεων Μετάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2023-2024