Σας επαναπροωθούμε την με αρ. πρωτ. 194027/Δ2/10-11-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. διότι παρουσιάστηκε τεχνικό σφάλμα στη σελίδα 7 παρ. ΙΙ. Αξιολόγηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του προγράμματος Γενικής Παιδείας στη Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και στη Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ.