ΚΕΦ. 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦ. 2 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΚΕΦ. 3 ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΚΕΦ. 4 ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ» ΚΑΙ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»

ΚΕΦ. 5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

Κεφ. 6 Βαθμολογικά Κέντρα μόνο για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση».

ΚΕΦ.7 Λειτουργία του ΕΚ για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», καταστάσεις παρόντων ? απόντων και αυτοκόλλητα.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το 2022 στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα διενεργηθούν στα

Σας διαβιβάζουμε το Δελτίο Τύπου αναφορικά με τα Εξεταστικά Κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει:
Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα
Β. Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο στο οποίο αναφέρονται τα μέτρα προστασίας Covid-19 για την διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων 2022.