Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέσω της ειδικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr/) από την Τετάρτη 18-01-2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 20-01-2023 και ώρα 23:59.