Ο Αναπληρωτής του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας
Έχοντας υπόψη:

..............................................

προκηρύσσουμε
την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του νεοϊδρυθέντος Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) Κηφισιάς της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων (εφιστούμε την προσοχή στις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περ. δβ), παρ.6