Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. 142668/Δ2/08-11-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 60/04-11-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε:

  • τον 10ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου 2022. Ο διαγωνισμός αφορά τους/τις μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Γυμνασίων της χώρας,
  • τον 32ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γενικού Λυκείου 2022. Ο διαγωνισμός αφορά τους/τις μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων της χώρας και που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) για το σχολικό έτος 2021-2022.
    Οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος, σε δύο φάσεις, ως εξής:
    ? Η
    α΄ φάση θα διενεργηθεί εξ αποστάσεως το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ.