Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
καλεί
τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στα Κέντρα/Δομές που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση από 21-08-2023 μέχρι και 25-08-2023 και

Συνημμένα:
Download this file (ΨΣΖΩ46ΝΚΠΔ-ΟΝΤ (1).pdf)ΨΣΖΩ46ΝΚΠΔ-ΟΝΤ (1).pdf[ ]631 kB

ΥΑ Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Δυτικής Μακεδονίας
λαμβάνοντας υπόψη:

..........................................

καλεί
τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποσπαστούν, για ένα (1) διδακτικό έτος, προκειμένου να καλύψουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών Προτύπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) της Π.Δ.Ε. που υπηρετούν ή της περιοχής διορισμού τους στην περίπτωση των εκπαιδευτικών που έχουν διορισθεί

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Συνημμένα:
Download this file (75698Ε2_07-07-2023_ΑΕΑ_2023-24.pdf)75698Ε2_07-07-2023_ΑΕΑ_2023-24.pdf[ ]137 kB
Download this file (75703Ε2_07-07-2023_ΙΚΥ_2023-24.pdf)75703Ε2_07-07-2023_ΙΚΥ_2023-24.pdf[ ]145 kB
Download this file (75704Ε2_07-07-2023_ΕΟΠΠΕΠ_2023-24.pdf)75704Ε2_07-07-2023_ΕΟΠΠΕΠ_2023-24.pdf[ ]145 kB
Download this file (75705Ε2_07-07-2023_ΠΑΝ-ΜΙΑ_ΑΣΠΑΙΤΕ_2023-24.pdf)75705Ε2_07-07-2023_ΠΑΝ-ΜΙΑ_ΑΣΠΑΙΤΕ_2023-24.pdf[ ]250 kB
Download this file (75706Ε2_07-07-2023_ΙΕΠ_2023-24.pdf)75706Ε2_07-07-2023_ΙΕΠ_2023-24.pdf[ ]146 kB
Download this file (75709Ε2_07-07-2023_ΚΕΓ_2023-24.pdf)75709Ε2_07-07-2023_ΚΕΓ_2023-24.pdf[ ]149 kB
Download this file (75711Ε2_07-07-2023_ΔΟΑΤΑΠ_2023-24.pdf)75711Ε2_07-07-2023_ΔΟΑΤΑΠ_2023-24.pdf[ ]161 kB
Download this file (75712Ε2_07-07-2023_ΠΕ86_ΠΔΕ_2023-24.pdf)75712Ε2_07-07-2023_ΠΕ86_ΠΔΕ_2023-24.pdf[ ]148 kB
Download this file (75717Ε2_07-07-2023_ΚΕΔΑΣΥ_2023-24.pdf)75717Ε2_07-07-2023_ΚΕΔΑΣΥ_2023-24.pdf[ ]125 kB
Download this file (75719Ε2_07-07-2023_ΔΔΕ-ΠΔΕ_2023-24.pdf)75719Ε2_07-07-2023_ΔΔΕ-ΠΔΕ_2023-24.pdf[ ]182 kB
Download this file (75719Ε2_07-07-2023_ΣΕΠ_2023-24.pdf)75719Ε2_07-07-2023_ΣΕΠ_2023-24.pdf[ ]163 kB
Download this file (75720Ε2_07-07-2023_ΑΚΑΔΗΜΙΑ_2023-24.pdf)75720Ε2_07-07-2023_ΑΚΑΔΗΜΙΑ_2023-24.pdf[ ]161 kB
Download this file (75726Ε2_07-07-2023_ΔΙΕΚ_2023-24_.pdf)75726Ε2_07-07-2023_ΔΙΕΚ_2023-24_.pdf[ ]171 kB
Download this file (75728Ε2_07-07-2023_ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ_2023-24.pdf)75728Ε2_07-07-2023_ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ_2023-24.pdf[ ]149 kB
Download this file (75731Ε2_07-07-2023_ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ_2023-24_.pdf)75731Ε2_07-07-2023_ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ_2023-24_.pdf[ ]128 kB
Download this file (75734Ε2_07-07-2023_ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ_2023-24_.pdf)75734Ε2_07-07-2023_ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ_2023-24_.pdf[ ]143 kB
Download this file (81735Ε2_21-07-2023_ΥΑ_ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ_ΝΕΕΣ_ ΠΔΕ-ΔΔΕ_2023-24.pdf)81735Ε2_21-07-2023_ΥΑ_ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ_ΝΕΕΣ_ ΠΔΕ-ΔΔΕ_2023-24.pdf[ ]131 kB
Download this file (81736Ε2_21-07-2023_ΑΚΑΔΗΜΙΑ_2023-24.pdf)81736Ε2_21-07-2023_ΑΚΑΔΗΜΙΑ_2023-24.pdf[ ]144 kB
Download this file (81741Ε2_21-07-2023_ΥΑ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ_ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ_2023-24.pdf)81741Ε2_21-07-2023_ΥΑ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ_ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ_2023-24.pdf[ ]139 kB
Download this file (81746Ε2_ 21-07-2023_ΔΙΕΚ_ΑΝΑΚΛ_ΣΥΜΠΛ_2023-24_.pdf)81746Ε2_ 21-07-2023_ΔΙΕΚ_ΑΝΑΚΛ_ΣΥΜΠΛ_2023-24_.pdf[ ]149 kB
Download this file (81756Ε2_21-07-2023_ΔΠΠΓ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ_2023-24.pdf)81756Ε2_21-07-2023_ΔΠΠΓ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ_2023-24.pdf[ ]145 kB
Download this file (81763Ε2_21-07-2023_ΥΑ_ΑΝΑΚΛΗΣΗ_ΚΕΔΑΣΥ_2023-24.pdf)81763Ε2_21-07-2023_ΥΑ_ΑΝΑΚΛΗΣΗ_ΚΕΔΑΣΥ_2023-24.pdf[ ]133 kB
Download this file (81780Ε2_21-07-2023_ΙΝΕΔΙΒΙΜ_2023-24.pdf)81780Ε2_21-07-2023_ΙΝΕΔΙΒΙΜ_2023-24.pdf[ ]145 kB
Download this file (81790Ε2_21-07-2023_ΥΑ_ΑΝΑΚΛΗΣΗ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ _ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ_2023-24.pdf)81790Ε2_21-07-2023_ΥΑ_ΑΝΑΚΛΗΣΗ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ _ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ_2023-24.pdf[ ]569 kB
Download this file (81803Ε2_21-07-2023_ΥΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ.pdf)81803Ε2_21-07-2023_ΥΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ.pdf[ ]200 kB
Download this file (81810Ε2_21-07-2023_ΥΑ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ _ΜΟΥΣΙΚΑ_2023-24.pdf)81810Ε2_21-07-2023_ΥΑ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ _ΜΟΥΣΙΚΑ_2023-24.pdf[ ]224 kB
Download this file (81823Ε2_21-07-2023_ΥΑ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ_2023-24.pdf)81823Ε2_21-07-2023_ΥΑ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ_2023-24.pdf[ ]152 kB
Download this file (81840E2_21-07-2023_ΑΠΟΣΠ_ΠΥΣΔΕ_ΠΥΣΔΕ.pdf)81840E2_21-07-2023_ΑΠΟΣΠ_ΠΥΣΔΕ_ΠΥΣΔΕ.pdf[ ]478 kB
Download this file (ΕΞΕ - 77985 - 2023 - Αποσπάσεις εκπαιδευτικών.pdf)ΕΞΕ - 77985 - 2023 - Αποσπάσεις εκπαιδευτικών.pdf[ ]176 kB
Download this file (ΕΞΕ - 78004 - 2023 - Ανανέωση απόσπασης.pdf)ΕΞΕ - 78004 - 2023 - Ανανέωση απόσπασης.pdf[ ]248 kB
Download this file (ΕΞΕ - 78005 - 2023 - Νέα Απόσπαση.pdf)ΕΞΕ - 78005 - 2023 - Νέα Απόσπαση.pdf[ ]197 kB