Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:

.................................................

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Την πρόσληψη ιδιώτη με ωριαία αντιμισθία με γνωστικό αντικείμενο: «Κινηματογράφος» Κατεύθυνσης Θεάτρου - Κινηματογράφου, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αργολίδας και να καλυφθούν εννέα (09) ώρες την εβδομάδα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη ως ωρομίσθιοι, από τον κυρωμένο τελικό αξιολογικό πίνακα

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2022-2023 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές :

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 287 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β) 424 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

(γ) 13 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Οι προσλαμβανόμενοι

Συνημμένα:
Download this file (Προσλήψεις_Γενικής_ΔΕ_20230221_int.xlsx)Γενικής ΔΕ[ ]47 kB
Download this file (Προσλήψεις_ΕΑΕ_ΔΕ_20230221_int.xlsx)ΕΙδική Αγωγή ΔΕ[ ]35 kB
Download this file (Προσλήψεις_Μουσικά_20230221_int.xlsx)Μουσικά Σχολεία[ ]10 kB

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2022-2023 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει]:

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 10 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)   και

β) 186 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση 

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν

Συνημμένα:
Download this file (Προσλήψεις_Γενική_ΔΕ_20221221_int.xlsx)Γενικής[ ]34 kB
Download this file (Προσλήψεις_ΕΑΕ_ΔΕ_20221221_int.xlsx)Ειδικής[ ]11 kB