Ανοίξτε το άρθρο για να δείτε τα συνημμένα αρχεία με τις αποφάσεις προσλήψεων αναπληρωτών διαφόρων κατηγοριών Δ.Ε.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής» του ν. 4547/2018 (Α? 102), όπως ισχύει, και βάσει της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους

Συνημμένα:
Download this file (ΡΠ5146ΜΤΛΗ-ΦΡΖ.pdf)ΡΠ5146ΜΤΛΗ-ΦΡΖ.pdf[ ]898 kB

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2021-2022. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Πρόσκλησης και έπειτα από περαιτέρω διερεύνηση της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε πως δεν ισχύει το κώλυμα περί ανάληψης υπηρεσίας (Ενότητα Ι. Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης, Β. Kωλύματα υποβολής Αίτησης/ ανάληψης υπηρεσίας, παρ. 2) για υποψηφίους που είναι ιδιοκτήτες ωδείων ή διδάσκουν σε αυτά.

Συνημμένα:
Download this file (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜ16.pdf)ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜ16.pdf[ ]152 kB

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2021-2022 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 32 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και

(β) 58 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Οι ανωτέρω συνάπτουν συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας και